Praktische Informatie

Repetitie

Wij oefenen iedere maandagavond van 18.30-19.30 uur in de Christus Koning kerk te Wieringerwerf. Tijdens de schoolvakanties streven we erna om de koorrepetities te laten vervallen. Dit is ook afhankelijk van de ruimte en tijd in ons programma.
Wilt u graag een repetitie bijwonen dan kan dat, tijdens de repetities is er voor ouders gelegenheid mee te kijken in de kerk.

Optredens

De optredens worden ruim van tevoren gepland en staan ook vermeld op de website. Ouders hebben de mogelijkheid per e-mail eventuele bezwaren kenbaar te maken bij de dirigente. Bij het plannen van de optredens zal de dirigente zo veel mogelijk rekening houden met de kinderen voor wat betreft aantal optredens, tijden en reisafstand. Per optreden wordt bekeken hoe laat de kinderen aanwezig moeten zijn. Wij e-mailen u deze informatie ruim van te voren en op de website is een agenda aanwezig met een overzicht van alle optredens. Noteer deze optreden ook in uw eigen agenda. We verwachten van onze koorleden dat ze heel regelmatig bij de repetities en optredens aanwezig zullen zijn. We willen ons graag als volledig koor presenteren. Indien uw kind écht verhinderd is, bv. door ziekte of een andere gegronde reden, verzoeken wij u dit tijdig te melden bij de dirigente per e-mail of telefonisch.

Kleding

Wij willen graag dat de kinderen tijdens de optredens de voorgeschreven koorkleding dragen: Witte broek/rok met het Eigenwijs polo-shirt in de lente/zomer en een spijkerbroek/rok met wit shirt lange mouwen onder het Eigenwijs polo-shirt in de herfst/winter. Als het anders is wordt u hiervan op de hoogte gebracht!
Het Eigenwijs polo-shirt wordt door het Kinderkoor Eigenwijs beschikbaar gesteld en moet na het beeindigen van het lidmaatschap weer ingeleverd worden. Mocht uw kind uit het Kinderkoor Eigenwijs polo-shirt gegroeid zijn dan kan dit tijdens de repetities doorgeven worden aan de dirigente. Er zal dan voor een maatje groter gezorgd worden.

Lidmaatschap en Contributie

Ieder kind tussen de 6 en 12 jaar is welkom bij Kinderkoor Eigenwijs. De eerste twee weken gelden als proefperiode en willen wij uw kind zonder enige verplichting enthousiast maken voor ons koor. De contributie moet zo spoedig mogelijk na aanvang (binnen een maand) in één keer betaald worden. De contributie geld per seizoen en bedraagt € 20,=.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnr. NL77INGB0003758742 t.n.v. A. Bouma-van Steenis o.v.v. Contributie Kinderkoor Eigenwijs en de naam van uw kind.
Ook is het mogelijk om dit bedrag contant te betalen aan de dirigente tijdens de repetities.

Bereikbaarheid

Via de dirigente 06-27207715.

Privacy en publiciteit

In verband met de wet op de privacy vragen wij u het volgende:
Er kunnen foto’s en/of video-opnamen worden gemaakt tijdens de repetities en/of optredens. Wij hebben in principe uw toestemming hiervoor nodig om deze opnamen op de website of bij andere (digitale) media te plaatsen. Mocht u bezwaar hebben dat er een opname waarop uw kind voorkomt gepubliceerd wordt, wilt u dit dan aan de dirigente melden. Wij houden dan uiteraard rekening met uw bezwaar en zullen een opname van uw kind niet herkenbaar publiceren.

Website

Het kinderkoor onderhoudt een eigen website, waarop repetitiedagen en -tijden, optredens, activiteiten, nieuwsberichten, krantenknipsels, foto’s enz. te vinden zijn. Heeft u vragen, opmerkingen of een goed idee m.b.t. de website dan kunt u een e-mail sturen naar de webmaster m.ooms@quicknet.nl.

Tot slot

Wij wensen u en uw kinderen heel veel plezier bij ons kinderkoor.

Het bestuur van Kinderkoor Eigenwijs,
Annelize Bouma-van Steenis (voorzitter en dirigent)
Jeanine van Arkel (pianiste)